סגל אקדמי

Head of the Department

אתר אישי במאגר אקדמיה
biu.academia.edu/IliaRodov פרופ' איליה רודוב

מדריכי סדנאות

אתר אישי במאגר אקדמיה
ענבל ניסים גב' ענבל ניסים
רזי פלדמן גב' רזי פלדמן

עורכי Ars Judaica

אתר אישי במאגר אקדמיה
biu.academia.edu/IliaRodov פרופ' איליה רודוב
ד"ר מרים ריינר

פרופסור אמריטוס

אתר אישי במאגר אקדמיה
ברכה יניב פרופ' ברכה יניב

חברי סגל שיצאו לגמלאות

אתר אישי במאגר אקדמיה
שולמית לדרמן ד"ר שולמית לדרמן
רזי פלדמן גב' רזי פלדמן