סגל אקדמי

Head of the Department

אתר אישי במאגר אקדמיה
biu.academia.edu/IliaRodov ד"ר איליה רודוב

מדריכי סדנאות

אתר אישי במאגר אקדמיה
ענבל ניסים גב' ענבל ניסים
רזי פלדמן גב' רזי פלדמן

פרופסור אמריטוס

אתר אישי במאגר אקדמיה
ברכה יניב פרופ' ברכה יניב

חברי סגל שיצאו לגמלאות

אתר אישי במאגר אקדמיה
שולמית לדרמן ד"ר שולמית לדרמן