פתיחת התערוכה ”אימהות בצל השואה בראי האמנות הנשית“

  • ... (Object) stdClass
  • Krumo version 0.2a
    | http://krumo.sourceforge.net