סגל אקדמי

Head of the Department

אתר אישי במאגר אקדמיה
biu.academia.edu/IliaRodov פרופ' איליה רודוב 035318413

סגל אקדמי

אתר אישי במאגר אקדמיה
אייל ברוך ד"ר אייל ברוך 035318413
ד"ר אליה ברטל 03-5318413
ד"ר מור פרסיאדו 03-5318413
ד"ר מרים ריינר

מדריכי סדנאות

אתר אישי במאגר אקדמיה
ענבל ניסים גב' ענבל ניסים
רזי פלדמן גב' רזי פלדמן 035318413

עורכי Ars Judaica

אתר אישי במאגר אקדמיה
biu.academia.edu/IliaRodov פרופ' איליה רודוב 035318413
ד"ר מרים ריינר

פרופסור אמריטוס

אתר אישי במאגר אקדמיה
ברכה יניב פרופ' ברכה יניב 03-5318281

חברי סגל שיצאו לגמלאות

אתר אישי במאגר אקדמיה
שולמית לדרמן ד"ר שולמית לדרמן 035318413
רזי פלדמן גב' רזי פלדמן 035318413