סגל אקדמי

ראש המחלקה

אתר אישי במאגר אקדמיה
פרופ' מרים ריינר

סגל אקדמי

עורכי Ars Judaica

אתר אישי במאגר אקדמיה
biu.academia.edu/IliaRodov פרופ' איליה רודוב 035318413
פרופ' מרים ריינר

פרופסור אמריטוס

אתר אישי במאגר אקדמיה
ברכה יניב פרופ' ברכה יניב 03-5318281

חברי סגל שיצאו לגמלאות

אתר אישי במאגר אקדמיה
שולמית לדרמן ד"ר שולמית לדרמן 035318413
רזי פלדמן גב' רזי פלדמן 035318413