סגל אקדמי

ראש המחלקה

אתר אישי במאגר אקדמיה
ראש המחלקה לאמנות יהודית באוניברסיטת בר אילן פרופ' מרים ריינר

סגל אקדמי

עורכי Ars Judaica

אתר אישי במאגר אקדמיה
biu.academia.edu/IliaRodov פרופ' איליה רודוב 035318413
ראש המחלקה לאמנות יהודית באוניברסיטת בר אילן פרופ' מרים ריינר

חברי סגל שיצאו לגמלאות

אתר אישי במאגר אקדמיה
שולמית לדרמן ד"ר שולמית לדרמן 035318413
רזי פלדמן גב' רזי פלדמן 035318413

פרופסור אמריטוס

אתר אישי במאגר אקדמיה
ברכה יניב פרופ' ברכה יניב 03-5318281