יוני, 2023

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
22
 
 
 
 
יב 1
 
יג 2
 
יד 3
 
23
טו 4
 
טז 5
 
יז 6
 
יח 7
 
יט 8
 
כ 9
 
כא 10
 
24
כב 11
 
כג 12
 
כד 13
 
כה 14
 
כו 15
 
כז 16
 
כח 17
 
25
כט 18
 
ל 19
 
א 20
 
ב 21
 
ג 22
 
ד 23
 
ה 24
 
26
ו 25
 
ז 26
 
ח 27
 
ט 28
 
י 29
 
יא 30