ספטמבר, 2020

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
36
 
 
יב 1
 
יג 2
 
יד 3
 
טו 4
 
טז 5
 
37
יז 6
 
יח 7
 
יט 8
 
כ 9
 
כא 10
 
כב 11
 
כג 12
 
38
כד 13
 
כה 14
 
כו 15
 
כז 16
 
כח 17
 
כט 18
 
א 19
 
39
ב 20
 
ג 21
 
ד 22
 
ה 23
 
ו 24
 
ז 25
 
ח 26
 
40
ט 27
 
י 28
 
יא 29
 
יב 30