נובמבר, 2020

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
45
יד 1
 
טו 2
 
טז 3
 
יז 4
 
יח 5
 
יט 6
 
כ 7
 
46
כא 8
 
כב 9
 
כג 10
 
כד 11
 
כה 12
 
כו 13
 
כז 14
 
47
כח 15
 
כט 16
 
א 17
 
ב 18
 
ג 19
 
ד 20
 
ה 21
 
48
ו 22
 
ז 23
 
ח 24
 
ט 25
 
י 26
 
יא 27
 
יב 28
 
49
יג 29
 
יד 30