דצמבר, 2020

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
49
 
 
טו 1
 
טז 2
 
יז 3
 
יח 4
 
יט 5
 
50
כ 6
 
כא 7
 
כב 8
 
כג 9
 
כד 10
 
כה 11
 
כו 12
 
51
כז 13
 
כח 14
 
כט 15
 
א 16
 
ב 17
 
ג 18
 
ד 19
 
52
ה 20
 
ו 21
 
ז 22
 
ח 23
 
ט 24
 
י 25
 
יא 26
 
53
יב 27
 
יג 28
 
יד 29
 
טו 30
 
טז 31