משולחן המעבדה אל כן הציור

09/05/2016 - 14:00

הנכם מוזמנים לשיח גלריה
שיתקיים ביום ב', א' באייר תשע״ו, 9.5.2016 , בשעה 14.00
בתערוכה
משולחן המעבדה אל כן הציור
דבורה שורצברג
בבנין יהדות 410 , קומת כניסה, אוניברסיטת בר־אילן
בהשתתפות:
ד"ר אליה ברטל, המחלקה לאמנות יהודית
גב' לאה פיש, אוצרת התערוכה
ד״ר דבורה שורצברג, אמנית
התערוכה מוצגת בין התאריכים כ"ז באדר א' תשע"ו,
9.3.2016 , ועד ט"ו באייר תשע"ו, 23.5.2016
אוצרת: גב' לאה פיש