"מלחמה זה לא עסק לנשים": העברייה הלוחמת בדימויים חזותיים

25/05/2016 - 12:00

הנכם מוזמנים לקולוקוויום בנושא
"מלחמה זה לא עסק לנשים": העברייה הלוחמת בדימויים חזותיים
זוהר שלהבת, אוניברסיטת בר־אילן
מגיב: ד"ר איליה רודוב, אוניברסיטת בר־אילן

ביום רביעי, 25 במאי 2016 , י"ז אייר תשע"ו
בשעה 12:00 , בניין 505 , חדר 102 , אוניברסיטת בר־אילן