לראות יערים דרך אילנות: ההיסטוריה של אילנות קבלה בעת החדשה

25/05/2016 - 10:00

אוניברסיטת בר־אילן
הפקולטה למדעי היהדות
המחלקה לאמנות יהודית

הנכם מוזמנים לקולוקוויום
לראות יערים דרך אילנות: ההיסטוריה של אילנות קבלה בעת החדשה
ד"ר אליעזר באומגרטן, אוניברסיטת חיפה

ביום רביעי, בתאריך 25 במאי 2016 , י״ז באייר תשע"ו,
בשעה 10:00 , בניין 505 , חדר 102 , אוניברסיטת בר־אילן

מארגנת הקולוקוויום:
ד"ר שרה אופנברג