איקונוגרפיה יהודית על מטבעות ומצבות קבורה בפולין בימי הביניים

15/06/2016 - 16:00

הנכם מוזמנים להרצאה במסגרת הסמינר המחלקתי

אין חדש תחת השמש? ביכורי מחקר באמנות יהודית וישראלית

איקונוגרפיה יהודית על מטבעות ומצבות קבורה בפולין בימי הביניים

ד"ר יהודית קליק, האוניברסיטה העברית בירושלים

יום רביעי, ט' בסיון תשע"ו, 15 ביוני 2016 

בשעה 16:00 בבניין 505 ,חדר 102 ,אוניברסיטת בר־אילן

מרכזת הסמינר המחלקתי: ד"ר שרה אופנברג

למידע נוסף ביקרו ב: biu.Jewishart/com.fac