מבצלאל הישן ועד מוזיאון ישראל המחודש: אוסף האמנות היהודית במוזיאון ישראל במפנה המאה ה־ 21

03/05/2017 - 16:00