חלוצה ואשת מקצוע: דור ראשון של אדריכליות בארץ ישראל המנדטורית

08/11/2017 - 16:00 - 18:00

הרצאה של ד"ר סיגל דוידי, אוניברסיטת תל אביב, במסגרת הסמינר המחלקתי סטודיו משלה: נשים ומגדר באמנות יהודית וישראלית.

הסמינר יתקיים בבניין 505 כיתה 102