הזמנה להרצאה של יקיר שגב: אבא מאלזאס, אבא מירושלים: על מקורה ועיטורה של צלחת פסח

12/06/2019 - 16:00 - 18:00