הזמנה לתערוכה: אשה דרוזית מי ידע חייך? תצלומיה של האמנית אמירה ז'אן

03/04/2019 - 14:10 - 16:00