פתיחת תערוכה

11/11/2014 - 13:30

בדרכי גור-אריה יהודה

שרה אייניק

https://www.facebook.com/Jewishart.biu/photos/a.148241885232263.34325.14...

פתיחת התערוכה בהשתתפות

ד"ר איליה רודוב

ד"ר מרים ריינר

גב' שרה אייניק

 

התערוכה תוצג בספריה המרכזית