אברם קאמפף: מחנך, היסטוריון ואוצר אמנות יהודית

27/01/2015 - 16:00

הנכם מוזמנים להרצאה במסגרת הסמינר המחלקתי


יוצרים ואוצרים אמנות יהודית בעידן הפוסט-מודרני 
 

יום שלישי, ז' בשבט תשע"ה, 27 בינואר, 2014 , בשעה 16:00 , בנין 505 , חדר  102
 

בנושא
אברם קאמפףמחנךהיסטוריון ואוצר אמנות יהודית


מרצה

ד"ר אירית מילר

אוניברסיטת חיפה