חיות אלגוריות בתמונות ובטקסטים

06/01/2015 - 14:00

המחלקה לאמנות יהודית
אימגו – העמותה הישראלית לתרבות חזותית בימי הביניים מתכבדים להזמינכם לקולוקוויום בנושא:

חיות אלגוריות בתמונות ובטקסטים
יום שלישי, ט"ו בטבת תשע"ה, 6 בינואר 2015 , בשעה 14:00
בבניין 505 , חדר 102 , אוניברסיטת בר אילן

ד"ר איליה רודוב, אוניברסיטת בר-אילן
דברי פתיחה

ד"ר איליה דינס, האוניברסיטה הפתוחה
מאויירים בימי-הביניים (Bestiaria) " "ספרי החיות

ד"ר שרה אופנברג, אוניברסיטת בר-אילן
על היות סמליות בכתבי יד עבריים בימי הביניים

https://www.facebook.com/events/1553543984887219/