תולדות אוסף האמנות של אגף המוזיאונים ביד ושם: יצירות אמנות, קטלוג, מחקר

13/01/2015 - 16:00

הנכם מוזמנים להרצאה במסגרת הסמינר המחלקתי
יוצרים ואוצרים אמנות יהודית בעידן הפוסט מודרני

יום שלישי, כב' בטבת תשע"ה, 13 בינואר 2015 , בשעה 16:00
בבניין 505 , חדר 102 , אוניברסיטת בר אילן
בנושא
תולדות אוסף האמנות של אגף המוזיאונים ביד ושם: יצירות אמנות, קטלוג, מחקר

מרצה
ניב גולדברג
אחראי על אוסף האמנות, אגף המוזיאונים, יד ושם

מרכזת הסמינר המחלקתי: ד"ר מרים ריינר