הגדת בוסידן: מנרטיב עממי יהודי לספר אמן אקספרסיבי ואוניברסלי

26/05/2015 - 16:00

הנכם מוזמנים לאירוע במסגרת הסמינר המחלקתי יוצרים ואוצרים אמנות יהודית בעידן הפוסט־מודרני
יום שלישי, ח׳ בסיוון תשע"ה
26 במאי 2015 , בשעה 16:00
בנין 505 , חדר 102
אוניברסיטת בר־אילן
הגדת בוסידן: מנרטיב עממי יהודי לספר אמן אקספרסיבי ואוניברסלי
בהשתתפות
האמן
יעקב בוסידן
וחוקרת האמנות
רות בוסידן