מפתח האוצר: נשים, תכשיטים והלכה באשכנז בימי הביניים

16/12/2015 - 16:00

הנכם מוזמנים להרצאה במסגרת הסמינר המחלקתי
אין חדש תחת השמש? ביכורי מחקר באמנות יהודית וישראלית

מפתח האוצר: נשים, תכשיטים והלכה באשכנז בימי הביניים
ד"ר מרב שניצר־מימון ,
אוניברסיטת תל־אביב
יום רביעי, ד׳ בטבת תשע"ו ,
16 בדצמבר 2015 , בשעה 16:00
בבניין 505, חדר 102,
אוניברסיטת בר אילן

מרכזת הסמינר המחלקתי :
ד"ר שרה אופנברג
למידע נוסף ביקרו ב: