ממצרים לארץ־ישראל : מסע מצויר מן המאה הארבע־עשרה

13/01/2016 - 16:00

הפקולטה למדעי היהדות | המחלקה לאמנות יהודית
הנכם מוזמנים להרצאה במסגרת הסמינר המחלקתי
אין חדש תחת השמש? ביכורי מחקר באמנות יהודית וישראלית

ממצרים לארץ־ישראל : מסע מצויר מן המאה הארבע־עשרה
רחל צרפתי, אוניברסיטת תל־אביב
יום רביעי, ג׳ בשבט תשע"ו ,
13 בינואר 2016 , בשעה 16:00
בבניין 505 , חדר 102 ,
אוניברסיטת בר אילן

מרכזת הסמינר המחלקתי :
ד"ר שרה אופנברג
למידע נוסף ביקרו ב :
facebook.com/Jewishart.biu