אתגרים בכתיבת דוקטורט בתולדות האמנות – שיח בין מנחָה למוּנחֶה

09/03/2016 - 16:00

הנכם מוזמנים להרצאה במסגרת הסמינר המחלקתי
אין חדש תחת השמש? ביכורי מחקר באמנות יהודית וישראלית

אתגרים בכתיבת דוקטורט בתולדות האמנות – שיח בין מנחָה למוּנחֶה

פרופ' רות איסקין, המחלקה לתולדות האמנות, אוניברסיטת בן־גוריון

דוד שפרבר , התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר־אילן

המפגש יחולק לשני חלקים:
דיאלוג בין פרופ' רות איסקין לדוד שפרבר: תהליך הנחיה
ועבודה משותפת במסגרת כתיבת דוקטורט
הצגת פרק מהדוקטורט: "שחרור הא־לוהים" – האמנות היהודית הפמיניסטית של הלין אילון

יום רביעי, כ"ט אדר א' תשע"ו ,
9 במרץ 2016 , בשעה 16:00
בבניין 505 , חדר 102 ,
אוניברסיטת בר־אילן

מרכזת הסמינר המחלקתי : ד"ר שרה אופנברג
למידע נוסף ביקרו ב:
facebook.com/Jewishart.biu