Art Therapy

 

התוכנית לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות - אמנות חזותית, תכשיר סטודנטים כמטפלים באמצעות אמנות חזותית. הסטודנטים ירכשו ידע קליני מעמיק הכולל התנסות מעשית, תוך התייחסות למגוון אוכלוסיות טיפוליות והתנסות קלינית במגוון מרחבים טיפוליים. התוכנית תספק ידע נרחב אודות המחקר הקיים בתחום הטיפול באמצעות אמנות חזותית בישראל ובעולם.

תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה, בחירה, סמינריונים, תרגילים, סדנאות יצירה מעשית, פרקטיקום ועבודה מעשית בשטח.

מסלול 21501 ללא תיזה 35 ש"ש (70 נק"ז)

תנאי קבלה לתוכנית

 1. בוגרי תואר ראשון באמנות יהודית כללית, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, סוציולוגיה, חינוך וכן בוגרי תואר ראשון מכל המחלקות בפקולטות למדעי היהדות, הרוח, החברה, הטבע ומדעים מדוייקים ממוסדות אקדמיים מוכרים בממוצע 85
 2. ראיון קבלה
 3. השלמות בהתאם לרקע של הסטודנטים: 
  סדנאות ושעות יצירה, וקורסים בתחום הפסיכולוגיה והאמנות החזותית בציון 80 לפחות בכל אחד מקורסי ההשלמה שנלמדו במוסד אקדמי כמפורט להלן:
 • מבוא לפסיכולוגיה – 2 נ"ז
 • פסיכופיזיולוגיה - 2 נ"ז
 • פסיכולוגיה התפתחותית – 4 נ"ז
 • פסיכופתולוגיה – 4 נ"ז
 • סטטיסטיקה – 2 נ"ז
 • שיטות מחקר – 2 נ"ז
 • תיאוריות באישיות – 2 נ"ז
 • 300 שעות לימוד באמנות מעשית במוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג ו/או ממוסד מקצועי ו/או אמנותי בתחום האמנות המעשית המוכר ע"י משרד החינוך ו/או משרד העבודה. (סה"כ יש להשלים ל 500 עד לסיום התואר)

 

תוכנית הלימודים 

משך הלימודים שנתיים. בשנה הראשונה הסטודנטים ילמדו יום באוניברסיטה ויום עבודה מעשית בשטח. בשנה השנייה ילמדו יום באוניברסיטה ושני ימי עבודה בשטח.
המעוניינים בתעודת מטפל, ילמדו לאחר סיום התואר, בשנת הכשרה נוספת, הכוללת עבודה כמתמחה בהיקף של 2/3 משרה וחצי יום לימודים באוניברסיטה (6 שעות) בשעות אחר הצהריים.
 

לימודי יהדות

בהתאם לדרישות האוניברסיטה כמפורט בדף ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות באתר:  https://yesod.biu.ac.il/exempMA 

ידיעת שפות

קורס אנגלית - יילמד במסגרת הלימודים לתואר השני. פטור מהקורס - כמפורט בדף המחלקה לאנגלית כשפה זרה באתר האוניברסיטה.

 

לפרטים נוספים הינכם מוזמנים לפנות למזכירות המחלקה 

03-5318413

052-2680798 

בניין 410 חדר 47

jewish.studies@biu.ac.il