דרישות נוספות מטעם האניברסיטה

דרישות נוספות לתואר שני מצד האוניברסיטה

קורסי יסוד ביהדות:

פרטים באתר בית הספר ללימודי יסוד ביהדות

אנגלית כשפה זרה:

פרטים באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה

בית הספר ללימודים מתקדמים