תואר שלישי

לימודים לתואר שלישי

תכנית הלימודים

1. הגשת  תוכנית  מחקר תוך שנה מיום הקבלה ללימודי הדוקטרוט.

2. הדוקטורט ילמד 6 נ"ז סמינריונים במהלך שלוש השנים הראשונות ללימודי הדוקטורט. בחירת הקורסים והסמינריונים תעשה ע"י הסטודנט בשיתוף עם ראש המחלקה והמנחה.

3. החל מהשנה הרביעית ועד להגשת הדוקטורט ישתתף הדוקטורנט מידי שנה בהרצאה או בסמינריון שיבחר בשיתוף עם המנחה (בנוסף לקורסים האמורים בסעיף 2 לעיל).

4. בנוסף הסטודנט ימלא את  דרישות האוניברסיטה מתלמידי תואר שלישי, כגון: לימודי יסוד, שפה זרה, בחינה בע"פ על עבודת הדוקטורט וכו'.

5. הגשת עבודת דוקטורט.

נהלי עבודה שוות ערך והשלמת תזה

מסלולי הלימודים ותנאי הקבלה

חוברת פרטי מידע תשפ"ג

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחלקה לאמנות יהודית.