תואר שלישי

לימודים לתואר שלישי

הלימודים לתואר שלישי במחלקה לאמנות יהודית הינם במסלול אישי.

 

תכנית הלימודים

1. הגשת  תוכנית  מחקר תוך שנה מיום הקבלה ללימודי הדוקטרוט.

2. הדוקטורט ילמד 6 נ"ז סמינריונים בהמלך שלוש השנים הראשונות ללימודי הדוקטורט. בחירת הקורסים והסמינריונים תעשה ע"י הסטודנט בשיתוף עם ראש המחלקה והמנחה.

3. החל מהשנה הרביעית ועד להגשת הדוקטוראנט ישתתף הדוקטורנט מידי שנה בהרצאה או בסמינריון שיבחר בשיתוף עם המנחה (בנוסף לקורסים האמורים בסעיף 2 לעיל).

4. בנוסף הסטודנט ימלא את  דרישות האוניברסיטה מתלמידי תואר שלישי, כגון: לימודי יסוד, שפה זרה, בחינה בע"פ על עבודת הדוקטורט וכו'.

5. הגשת עבודת דוקטורט.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחלקה לאמנות יהודית.