דרישות נוספות מטעם האוניברסיטה

דרישות נוספות מצד האוניברסיטה

תואר הראשון
את כל הסעיפים הרשומים מטה יש לבדוק לפי המפורט בספר הרישום לאוניברסיטה:

תואר שני 

תואר שלישי