דרישות נוספות מטעם האוניברסיטה

דרישות נוספות מצד האוניברסיטה לקבלת התואר הראשון

את כל הסעיפים הרשומים מטה יש לבדוק לפי המפורט בספר הרישום לאוניברסיטה: