סגל אקדמי - טיפול באמצעות אמנויות, אמנות חזותית

ראשת התוכנית לטיפול באמצעות אמנויות - אמנות חזותית

סגנית ראשת התוכנית לטיפול באמנות - באמצעות אמנות חזותית

טיפול באמנות - שנת הכשרה מתקדמת - שנה ג'