סגל אקדמי - טיפול באמצעות אמנויות, אמנות חזותית

ראשת התוכנית לטיפול באמצעות אמנויות - אמנות חזותית

סגנית ראשת התוכנית לטיפול באמנות - באמצעות אמנות חזותית