תואר שלישי בטיפול באמצעות אמנויות - אמנות חזותית

תואר שלישי (דוקטורט) במסלול טיפול באמנות

הנחיות הגשה של הצעות מחקר לתת ועדת האתיקה של התוכניתנספח 1נספח 2 

הנחיות ללימודי השלמת עבודה שוות ערך לתזה / דוקטורט:

במחלקה לאמנות יהודית, בתוכנית לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות – אמנות חזותית שני מסלולים לתואר שלישי: 

תואר שלישי – מסלול רגיל – מסלול מס' 21605

השלמות לתואר שלישי – עבודה שוות ערך -מסלול מס' 21604

מסלול א׳ ; מסלול מס' 21605

תואר שלישי לתלמידים שסיימו תואר שני עם תזה בתוכנית טיפול באמנות מוכרת 

למי מיועד – בעלי תואר שני עם תיזה שסיימו לימודיהם בתוכנית טיפול באמנות המוכרת ככזו על ידי המל״ג.

במסגרת התואר השלישי ניתן יהיה להגיש את הדוקטורט כעבודה או כאסופת מאמרים כמפורט להלן. אין הבדל בתנאי הקבלה לגבי שתי צורות הגשת הדוקטורט. אופן הגשת הדוקטורט (עבודה או מאמרים) יקבע ע"י המנחה בתיאום עם הדוקטורנט/ית או המועמד.ת כבר בקבלתו/ה לתכנית.

תנאי קבלה – 

 1. תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות – אמנות חזותית מאוניברסיטה / מכללה מוכרת, בממוצע 85 ומעלה (במקרים חריגים יתקבלו למסלול מועמדים עם ממוצע נמוך יותר, לא פחות מ-83, בכפוף לוותק של 5 שנים בעבודה בטיפול באמנות חזותית במוסד ממשלתי / ציבורי).
 2. שתי המלצות של מטפלות בעלי מעמד של מדריך בכיר ביה"ת (האיגוד המקצועי של כל מקצועות הטיפול) העוסקות גם בהוראת המקצוע באקדמיה.
 3. מסמך המתעד ניסיון מחקרי ו/או פרסומים קודמים (או סמינריון מהתואר השני כדוגמה לכתיבה אקדמית).
 4. מכתב בקשה לקבלה לתכנית המכיל ביוגרפיה קצרה, המוטיבציה לעשיית תואר שלישי והרעיונות ההתחלתיים לגבי מחקר.
 5. ראיון אישי עם ראשת התוכנית.
 6. עבודת מ.א. בציון 86 ומעלה.

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים. 

חובות כלליות – השלמת שלושה קורסי חובה מתוך התוכנית  ועוד 3 קורסי בחירה מחוץ לתוכנית ומציאת מנחה עד לתחילת השנה השנייה ללימודים. 

קורסי בחירה – 3 קורסי בחירה מחוץ לתוכנית בהיקף של 6 ש"ש (12 נ"ז) על פי הסכמה עם מנחה הדוקטורט  ועם ציון 85 ומעלה.

חובות נוספות – נוכחות בקולוקויום המחלקתי במשך שנתיים ראשונות כדוקטורנטיות, ורישום לסדנת דוקטורנטיות מתחילת הלימודים לתואר כולל בשנה אחת לאחר אישור הצעת המחקר. 

קוד דוקטורט – חובת רישום החל משנה א' ועד לסיום התואר. 

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים בהתאם לנושא המחקר ובהסכמת ראשת התכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים. 

תואר שלישי לתלמידים שסיימו עבודה שוות ערך לתזה בתוכנית

למי מיועד – בעלי תואר שני מאוניברסיטה מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה שסיימו עבודה שוות ערך לתזה בתכנית ומצאו מנחה שמוכנ/ה ללוות אותן בדוקטורט. 

במסגרת התואר השלישי ניתן יהיה להגיש את הדוקטורט כעבודה או כאסופת מאמרים כמפורט להלן. אין הבדל בתנאי הקבלה לגבי שתי צורות הגשת הדוקטורט. אופן הגשת הדוקטורט (עבודה או מאמרים) יקבע ע"י המנחה בתיאום עם הדוקטורנט/ית או המועמד.ת כבר בקבלתו/ה לתכנית.

תנאי קבלה

 1. תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות – אמנות חזותית מאוניברסיטה / מכללה מוכרת בממוצע 85 ומעלה (במקרים חריגים יתקבלו למסלול מועמדים עם ממוצע נמוך יותר, לא פחות מ-83, בכפוף לוותק של 5 שנים בעבודה בטיפול באמנות חזותית במוסד ממשלתי / ציבורי).
 2. שתי המלצות של מטפלות בעלי מעמד של מדריך בכיר ביה"ת (האיגוד המקצועי של כל מקצועות הטיפול) העוסקות גם בהוראת המקצוע באקדמיה.
 3. מסמך המתעד ניסיון מחקרי ו/או פרסומים קודמים (או סמינריון מהתואר השני כדוגמה לכתיבה אקדמית).
 4. מכתב בקשה לקבלה לתכנית המכיל ביוגרפיה קצרה, המוטיבציה לעשיית תואר שלישי והרעיונות ההתחלתיים לגבי מחקר.
 5. ראיון אישי עם ראשת התוכנית.
 6. עבודה שוות ערך בציון 90 ומעלה.

 

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים.  

חובות כלליות – קורסים בהיקף 6 ש"ש (12 נ"ז) ומציאת מנחה עד תחילת השנה השניה ללימודים. 

קורסי חובה - 3  קורסי חובה תוך מחלקתיים בהיקף של 3 ש"ש (6 נ”ז) לפי הפירוט הבא: 

 • שיטות מחקר מתקדמות – מחקר איכותני 
 • שיטות מחקר מתקדמות - מחקר כמותני ומשולב 
 • מעבדת חוקרות בטיפול באמנות

 

קורסי חובה חוץ מחלקתיים – 3 קורסים נוספים מחוץ לתוכנית בהיקף של 6 ש"ש (12 נ"ז) על פי הסכמה עם מנחה הדוקטורט ועם ציון 85 ומעלה.

חובות נוספות – נוכחות בקולוקויום המחלקתי במשך שנתיים ראשונות כדוקטורנטיות, ורישום לסדנת דוקטורנטיות מתחילת הלימודים לתואר כולל בשנה אחת לאחר אישור הצעת המחקר. 

קוד דוקטורט – חובת רישום החל משנה א' ועד לסיום התואר. 

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים בהתאם לנושא המחקר ובהסכמת ראשת התכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים.

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – התלמידים ירשמו תחילה להשלמת עבודה שוות ערך לתיזה, אם התקבלו לתכנית ללא שהשלימו את התיזה כחלק מהתואר השני. בשנת הלימודים הראשונה בתוכנית בכל אחד מהמסלולים יצטרפו הסטודנטיות ל-2 קורסי החובה המתודולוגיים. במהלך שנה זאת יקדישו את זמנם לחשיבה ולהבשלה של כיוון מחקר מקדים (כעבודה שוות ערך לתיזה) ויצופו לעבוד עם המנחה על הגשת הצעת המחקר לכל המאוחר עד סוף סמסטר א' בשנה השניה. 

חובות כלליות – הדרישות לתואר

 1. 6 ש"ש (12 נ"ז) בציון עובר עבור השתתפות, מתוכם: 3 ש"ש בתוכנית, 3 ש"ש בחירה מתוך מחלקות משיקות, בחירת ה הקורסים / הסמינריונים ממחלקות משיקות תעשה ע"י הסטודנט בשיתוף המנחה (באם הדרישה מתלמידי תואר שלישי בקורס ממחלקה המשיקה הינו ציון מספרי אזי על הסטודנט לעמוד בדרישת הקורס).
 2. הסטודנט ישתתף במשך שנתיים בסמינר המחלקתי המוצע בימי רביעי (״מבט רביעי״: פרספקטיבות נוספות בטיפול באמנות״).
 3. הגשת הצעת מחקר תוך שנה (שנתיים?) מיום הקבלה ללימודי הדוקטורט בהתאם לנהלי האוניברסיטה בנוגע להגשת עבודת דוקטורט בתחום
 4. הגשת עבודת דוקטורט. תוך ארבע שנים מיום הקבלה ללימודי הדוקטורט. דוקטורנט שלא הגיש את עבודת הדוקטורט עד לסיום השנה הרביעית יחויב החל מהשנה החמישית ועד להגשת הדוקטורט להשתתף מידי שנה בלקיחת קורס מחקר מונחה נוסף.
 5. עבודת דוקטורט / הגשת המאמרים בהתאם לנהלי האוניברסיטה.

כאמור, הדוקטורנט/ית ת/יוכל להגיש עבודת דוקטורט הכוללת שלושה מאמרים בעלי רציונל מחקרי מאגד וכשהכוונה לכתוב את העבודה כאסופת מאמרים צוינה בהצעת המחקר. אושרה הצעת מחקר ולא צוין בה שהעבודה תיכתב כאסופת מאמרים – תוגש בקשה לכתיבת העבודה במתכונת של אסופת מאמרים בהקדם האפשרי לאחר גיבוש הכוונה לכתוב את העבודה במתכונת זאת. הבקשה תהיה בהיקף של עד שלושה עמודים ותכלול פירוט הרציונל המחקרי המאגד למאמרים ותקציר של כל אחד מנושאי המאמרים (כולל הקשר של תמה משותפת).

על המאמרים להיות מוגשים לכתבי עת מדעיים שפיטים, המוכרים על ידי ות״ת ובעלי רלוונטיות לנושא המחקר והתחום של טיפול באמנות. על אחד מהמאמרים לקבל אישור פרסום.

הגשת עבודת דוקטורט מאמרים מותניית באישור המנחה, ובאישור הועדה לתואר שלישי בהתאם לנהלי בית הספר ללימודים מתקדמים בנושא בנןסף, הסטודנטית תמלא את דרישות האוניברסיטה מתלמידי תואר שלישי: לימודי יסוד, אנגלית, שפה זרה.

חובות נוספות – נוכחות בקולוקוויום של התכנית לפי החלטת המנחה החל מן השנה הראשונה ללימודים ועד לסיום חובות השמיעה ורישום לסדנת דוקטורנטים החל מהשנה הראשונה בתואר השלישי למשך שלוש שנים. 

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה בהתאם לנושא המחקר ובהתייעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית לא יאוחר מסוף סמסטר ב' של השנה השנייה ללימודים. 

הצעת מחקר – יש להגיש הצעת מחקר במהלך שנת הלימודים השלישית ולא יאוחר מסוף סמסטר ב' בשנה השלישית בתואר השני.   

הוראות לכתיבת עבודת הדוקטורט והצעת המחקר 

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים

ידיעת שפות 

אנגלית לתואר שלישי (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים).   
המנחה בתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית רשאי לחייב את המועמד ללמוד שפה זרה נוספת הנדרשת לביצוע עבודת המחקר. 

לימודי יהדות 

על פי הדרישות הכלליות לתואר שלישי (ראו בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים).  

מלגות 

תיבדק אפשרות למתן מלגות לסטודנטים על סמך מצוינותם והישגיהם בתכנית

 

מסלול ב' מס' 21604

מסלול ב׳ (השלמת עבודה שוות ערך לתזה במסלול טיפול באמנות; מסלול מס' 21604)

למי מיועד -  בעלי תואר שני ללא תזה מתכנית טיפול באמנות המוכרת לתואר שני על ידי המל״ג. 

תנאי קבלה - השלמות לתואר שלישי

במסגרת השלמות לתואר שלישי  יהיה להגיש את השלמה שוות ערך כעבודת תזה או כמאמר המפורסם בירחון מקצועי שפיט כמפורט להלן. אין הבדל בתנאי הקבלה לגבי שתי צורות הגשת הדוקטורט. אופן הגשת הדוקטורט (עבודה או מאמרים) יקבע ע"י המנחה בתיאום עם הדוקטורנט/ מועמד. אין שוני בתנאי הקבלה לגבי תנאי הקבלה.

תנאי קבלה:

 1. תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות – אמנות חזותית מאוניברסיטה / מכללה מוכרת, בממוצע 85 ומעלה (במקרים חריגים יתקבלו למסלול מועמדים עם ממוצע נמוך יותר, לא פחות מ-83, בכפוף לוותק של 5 שנים בעבודה בטיפול באמנות חזותית במוסד ממשלתי / ציבורי).
 2. שתי המלצות של מטפלות בעלי מעמד של מדריך בכיר ביה"ת (האיגוד המקצועי של כל מקצועות הטיפול) העוסקות גם בהוראת המקצוע באקדמיה.
 3. מסמך המתעד ניסיון מחקרי ו/או פרסומים קודמים, (או סמינריון מהתואר השני כדוגמה לכתיבה אקדמית).
 4. מכתב בקשה לקבלה לתכנית המכיל ביוגרפיה קצרה, המוטיבציה לעשיית תואר שלישי והרעיונות ההתחלתיים לגבי מחקר.
 5. ראיון אישי עם ראשת התוכנית.

 

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ותזה – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים (בדרך כלל בין שנה לשנתיים אקדמיות).

חובות כלליות – קורסים בהיקף של 2 ש"ש (4 נ"ז), כתיבת הצעת מחקר והגשת עבודת מחקר (שוות ערך לתזה) כולל הגנה. 

קורסי חובה – 2 קורסי חובה סמסטריאליים לפי הפירוט הבא: 

 • שיטות מחקר מתקדמות – מחקר איכותני 
 • שיטות מחקר מתקדמות - מחקר כמותני ומשולב

 

קולוקויום – בחירת נוכחות בקולוקויום הכללי של התכנית במשך כל שנות התואר (ניתן להשתתף גם בקולוקויום של תלמידי שנה ג של התכנית להעשרה קלינית ואקדמית). 

קוד תזה – הנחייה בהיקף של 4 ש"ש (8 נ"ז). חובת רישום משנה ב' ועד לסיום התואר.

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מתוך הסגל האקדמי של אוניברסיטת בר אילן בהתאם לנושא המחקר ובהתייעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית, לא יאוחר מתחילת סמסטר א' של שנת הלימודים השניה. 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. 

הדרישות לתואר

מסלול כתיבת עבודה

סיום עבודה שוות ערך תוך שנתיים, בהיקף המקובל לעבודת מ.א. בתחום, או מאמר המפורסם בירחון מקצועי שפיט ממחקר מקדים לדוקטורט

מסלול כתיבת  מאמרים

 1. מאמר שהוגש לפרסום בכתב עת המדורג B או Q2 ומעלה (יש להוסיף אישור מכתב העת על ההגשה). יש לציין במאמר את השיוך האקדמי של הסטודנטית למחלקה הרלוונטית ולאוניברסיטת בר-אילן. אורך המאמר יהיה כמקובל בכתבי עת במקצוע. הסטודנטית חייבת להיות שותפה מרכזי בביצוע המחקר ובכתיבת המאמר. לשם הערכת המאמר יצורף מכתב מטעם המנחה, המעיד על תרומת הסטודנטית לכל אחד משלבי העבודה על המאמר.
 2. עבודת שוות הערך בנוסף למאמר תכיל חלקים נוספים שיביאו לידי ביטוי את כל היבטי העבודה על הנושא: סקירה ביבליוגרפית מורחבת כמקובל בעבודת תזה, גישה ומתודולוגיה מחקרית, דיווח על איסוף הנתונים, רשימה ביבליוגרפית מתאימה, והגשת המחקר לוועדת האתיקה למחקר בבני אדם (אם רלוונטי). (העבודה תבלול פרק סיכום מורחב, הכולל השלכות אפשריות של המחקר, כיווני מחקר עתידיים ועוד.

הערה: 

תלמידים המתכננים ללמוד לדוקטורט ושאין להם תזה יתחילו את לימודיהם במסלול השלמת עבודה שוות ערך לתזה.ֿ אם לא יגיעו לממוצע ציונים של 90 ומעלה כנדרש, יוכלו לכתוב תזה ולסיים תואר שני עם תזה או לעבור למסלול תואר שני ללא תזה. 
 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר / עבודה שוות ערך לתזה
ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים. 
 
בחינת גמר 
בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. 

ידיעת שפות 
אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים).  
המנחה בתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית רשאי לחייב את המועמד ללמוד שפה זרה נוספת הנדרשת לביצוע עבודת המחקר. 
 
לימודי יהדות 
על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראו בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים). 

מלגות 
תיבדק אפשרות למתן מלגות לסטודנטים על סמך מצוינותם והישגיהם בתכנית. 

 

פנייה למדור ללימודי התואר השלישי

 סטודנטים לתואר שלישי? פנו באמצעות טופס הפנייה בכל נושא:

פנייה למדור לתואר שלישי למועמדים שביצעו הרשמה ולסטודנטים

University Application form - The Department for PhD Studies

בנוסף, ניתן לפנות לכתובת הדואר האלקטרוני של המדור ללימודי התואר השלישי

מענה טלפוני באמצעות מוקד המרכז לגיוס ושירות מתקיים בימים א'-ה' בשעות 9:00 - 17:00

בטלפון 9392* / 03-5317000

למרכז הגיוס והשירות ניתן לפנות גם באמצעות ווטסאפ- 052-6171988

קבלת הקהל במדור ללימודי התואר השלישי באמצעות זום בימים א, ג ו-ה, בין השעות 12:00-10:00.

מיקומנו:

בית הספר ללימודים מתקדמים

בניין 403, קומת כניסה

אוניברסיטת בר אילן

רמת גן 5290002

לימודים לתואר שלישי - מידע

לגבי פרסום בכתבי עת...

https://lib.haifa.ac.il/reference/reftools/index.php/he/vatat-journals-heb

https://lib.biu.ac.il/node/1313

https://che.org.il/wp-content/uploads/2020/05/רכיב-הפרסומים-במודל-התקצוב-של-ותת-הסברים-והבהרות-מעודכן-2020.pdf

https://libguides.bgu.ac.il/he/guides/journal_ranking

 

הכירו את סגל התוכנית 

 

בכל שאלה, אתן מוזמנות כמובן לפנות ל:

פרופ׳ עינת מטצל

ראשת התוכנית לטיפול באמנות חזותית

אוניברסיטת בר אילן

Einat.metzl@BIU.ac.il

emetzl@yahoo.com

einatmetzl@gmail.com

054-6879676 / וואטס אפ על +13109800736