סגל מינהלי

מרכזת המחלקה

שם תפקיד טלפון
רחל הניג מרכזת המחלקה 03-5318413

מתאמת המחלקה

שם תפקיד טלפון
רויטל בנימין 03-5318413/7287