סגל אקדמי

ראשת התוכנית לטיפול באמצעות אמנויות - אמנות חזותית

סגנית ראשת התוכנית לטיפול באמנות - באמצעות אמנות חזותית

מרכזת ההתנסות המעשית

פרופסור אמריטוס

חברי סגל שיצאו לגמלאות