סגל אקדמי

ראש המחלקה

ראשת התוכנית לטיפול באמצעות אמנויות - אמנות חזותית

סגנית ראשת התוכנית לטיפול באמנות - באמצעות אמנות חזותית

מרכזת ההתנסות המעשית

טיפול באמנות - שנת הכשרה מתקדמת - שנה ג'

פרופסור אמריטוס

חברי סגל שיצאו לגמלאות