BIU Campaign
מהי אמנות יהודית? מה הייתה התרבות החזותית של יהודים?האם אמנות יהודית חייבת להיות בעלת אופי דתי? מה מקומם של חפצים עממיים ושימושיים, שלא נוצרו כלל בתור "אמנות"? המשך...
יצירת קשר