מהי אמנות יהודית? מה הייתה התרבות החזותית של יהודים?האם אמנות יהודית חייבת להיות בעלת אופי דתי? מה מקומם של חפצים עממיים ושימושיים, שלא נוצרו כלל בתור "אמנות"? המשך...