תואר ראשון

במסגרת המחלקה לאמנות יהודית קיימים מסלולי הלימוד הבאים:

  • חד חוגי
  • דו חוגי מובנה עם המחלקות: ביה"ס לחינוך כולל חינוך מיוחד, קרימינולוגיה, לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, לימודי מזרח תיכון, ספרות עם ישראל תולדות ישראל, הסטוריה כללית, גיאוגרפיה, ספרות משווה, לשון עברית, תנ"ך, ב.א. רב תחומי במדעי הרוח, צרפתית, פילוסופיה יהודית
  • דו חוגי עם כל מחלקה ממחלקות האוניברסיטה

תנאי קבלה:

1. תעודת  בגרות ומבחן כניסה פסיכומטרי.

2. ראיון אישי עם ראש החוג, לבעלי נתונים גבוליים ועל-פי שיקול דעת.

3. לסטודנים ותיקים: ממוצע ציונים של 80 בארבעה קורסים לפחות.

    לבעלי ציונים גבוליים - ראה סעיף 2 הקודם.

אמנות יהודית - דו חוגי  - מסלול 21262

דו ראשי עם כל מחלקה ממחלקות

27 נקודות זכות לפי הפירוט הבא:

אמנות יהודית - דו חוגי מובנה - מסלול 21252

דו חוגי עם כל המחלקות:

קרימינולוגיה, ביה"ס לחינוך כולל חינוך מיוחד, גיאוגרפיה, לימודי ארץ ישראל, תולדות ישראל, מזרח תיכון, ספרות משווה, הסטוריה כללית, ב.א. רב תחומי במדעי הרוח, תנ"ך, תלמוד, צרפתית