תואר ראשון

במסגרת המחלקה לאמנות יהודית קיימים מסלולי הלימוד הבאים:

  • מורחב
  • דו ראשי מובנה עם המחלקות: ביה"ס לחינוך כולל חינוך מיוחד, קרימינולוגיה, לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, לימודי מזרח תיכון, ספרות עם ישראל תולדות ישראל, הסטוריה כללית, גיאוגרפיה, ספרות משווה, לשון עברית, תנ"ך, ב.א. רב תחומי במדעי הרוח, צרפתית, פילוסופיה יהודית
  • דו ראשי  עם כל מחלקה ממחלקות האוניברסיטה

תנאי קבלה:

1. תעודת  בגרות ומבחן כניסה פסיכומטרי.

2. ראיון אישי עם ראש החוג, לבעלי נתונים גבוליים ועל-פי שיקול דעת.

3. לסטודנים ותיקים: ממוצע ציונים של 80 בארבעה קורסים לפחות.

    לבעלי ציונים גבוליים - ראה סעיף 2 הקודם.

המגמה לאמנות יהודית - דו ראשי לא מובנה - מסלול 21262

דו ראשי עם כל מחלקה ממחלקות

27 נקודות זכות לפי הפירוט הבא:

המגמה לאמנות יהודית - דו ראשי מובנה - מסלול 21252

דו ראשי עם כל המחלקות:

קרימינולוגיה, ביה"ס לחינוך כולל חינוך מיוחד, גיאוגרפיה, לימודי ארץ ישראל, תולדות ישראל, מזרח תיכון, ספרות משווה, הסטוריה כללית, ב.א. רב תחומי במדעי הרוח, תנ"ך, תלמוד, צרפתית

חוג הרב תחומי במדעי היהדות - מורחב

החוג הרב תחומי במדעי היהודית הוא מסלול מורחב מתייחד בלימודים בין-מחלקתיים, וזאת תוך הקניית התנסויות רב תחומיות בשלבי התואר הראשון. מטרת התוכנית להציע לסטודנט מגוון רחב של אפשרויות, תוך שימת דגש להעדפותיו של הסטודנט ולכישוריו. תלמידי החוג מתמחים בתחומים מגוונים מתוך אשכול המקצועות שבפקולטה למדעי היהדות והרוח: כגון: תנ"ך, תלמוד או תושב"ע, תולדות ישראל, לימודי ארץ ישראל, ספרות עם ישראל, לשון עברית, אמנות יהודית, מחשבת ישראל.

הלומדים במסלול לימודים זה פטורים מלימודי יסוד ביהדות ומקורסים כלליים.