התוכנית להכשרה מתקדמת באמצעות אמנויות - אמנות חזותית

התוכנית להכשרה טיפולית מתקדמת (שנה ג׳) באמנויות מהווה מרכיב חיוני בהכשרת מטפלות באמנות בישראל. התכנית מציעה המשך הכשרה קלינית למסיימות תואר שני בטיפול באמנות ונתפסת חלק מההכשרה הנדרשת על ידי המועצה העליונה לטיפול באמצעות אמנויות, יה"ת והות"ת.

שנת ההכשרה המעשית מאפשרת השלמת דרישות ההכשרה המעשית והתיאורטית תחת הכשרה ופיקוח של מוסד הכשרה, בהתאם למתווה המועצה להשכלה גבוהה, כדי להכשיר את  בוגרי ביה"ס למטפלים באמצעות אמנויות כאנשי מקצוע מובילים בתחום. הקבלה לתכנית תלויה בריאיון אישי והגשת מסמכים נלווים (ר' קישור לתכנית ההכשרה).

במסגרת שנה ג סטודנטיות נדרשות לקחת חלק בקורסים קליניים ותיאורטיים מתקדמים (שני קורסים סמסטריאליים), קבוצת הדרכה בקורסי הפרקטיקום במקביל להדרכה אישית במקום ההתנסות, ולהשלים 960 שעות של הכשרה מעשית (בנוסף ל- 600 השעות שהושלמו במסגרת התואר, סה"כ 1560 שעות). בנוסף, שנה ג מציעה גם סמינריון קליני מתוקשב עם הרצאות מומחות תחום (ממכלול מודלים של טיפול באמנות), ועבודה קהילתית למעוניינות בהתנסות והעשרה נוספת. 

 ר' חוברת התכנית בקישור המצורף: קישור לתוכנית הכשרה 

קישור לאתר יה"ת - האגודה הישראלית לטיפול באמנויות 

מרכזת עבודת השטח (הכשרה - שנה ג׳):

שרי איתן טל' 054-6608810 מייל sariri.eitan@gmail.com 

מזכירות התכנית ממוקמת ביחידה ללימודי המשך במחלקה לאמנות יהודית וטיפול באמצעות אמנות חזותית, בנין 410 חדר 47.

אוניברסיטת בר-אילן  טל' 03-5318413, 0522680798 מייל jewishstudies@biu.ac.il