אמנות ומחקר - Art and Research

אמנות ומחקר: פרסומי המרכז לתערוכות אמנות יהודית על שם גרשון ויהודית ליבר
 
Art and Research: Bulletin of the Gershon and Judith Leiber Center for Jewish Art Exhibitions

המחלקה לאמנות יהודית, הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר־אילן

 

הוועדה האקדמית

פרופ' ברכה יניב, אוניברסיטת בר־אילן

ד"ר ולדימיר לווין, המרכז לאמנות יהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד'"ר איליה רודוב, אוניברסיטת בר־אילן

פרופ' דניאל שפרבר, אוניברסיטת בר־אילן

The Department of Jewish Art, The Faculty of Jewish Studies, Bar-Ilan University

 

Academic Committee

Dr. Vladimir Levin, The Hebrew University in Jerusalem

Prof. Daniel Sperber, Bar-Ilan University

Dr. Ilia Rodov, Bar-Ilan University

Prof. Bracha Yaniv, Bar-Ilan University

עורך

ד"ר איליה רודוב

המערכת

מנהלה: גב' רחל הניג

עריכת לשון (אנגלית): ליאור יעקבי

עיצוב והפקה: סטודיו אורגד

Editor

Dr. Ilia Rodov

Editorial Board

Administrator: Ms. Rachel Hanig

English Copy Editor: Leor Jacobi

Design: Orgad Studio

   
חוברת א׳, תשע"ו
 
Issue 1, 2016
 

מן המופשט אל הפשט על ההפשטה הגיאומטרית ביצירתו המאוחרת של מיכאל ארגוב

קטלוג התערוכה

Abstract to Simple: On Geometric Abstraction  in Michael Argov's Later Works

Exhibition Catalogue 

   
חוברת ב׳, תשע"ז
 
Issue 2, 2016
 

אריה ברמץ:  אני מאת עצמי

קטלוג התערוכה 

Arie Barmatz: Me, by Me

Exhibition Catalogue 

חוברת ג׳, תשע"ז
 
Issue 3, 2017
 

אורות השבת - אוסף פמוטות השבת של רימה בובובה 

קטלוג התערוכה

Lights of Shabbath: Rimma Bobova's Candelstick collection

Exhibition Catalogue 

   
חוברת ד׳, תשע"ח
 
Issue 4, 2018
 

מריאנה קורול:

בין ארץ לשמים

קטלוג התערוכה 

Mariana Korol:

Between Earth and Heaven 

Exhibition Catalogue 

 

חוברת ה׳, תשע"ט
 
Issue 5, 2019
 

קרעי זיכרון: מנחם - רון וכסלר 

קטלוג התערוכה

Fragments of Memory, Menachem - Ron Waxler

Exhibition Catalogue 

   
חוברת ו׳, תשע"ט
 
Issue 6, 2019
 

אישה דרוזית מי ידע חייך?

תצלומיה של אמירה זיאן 

קטלוג התערוכה 

Druze Woman, Who Would Know Your Life?

Photographs by Amira Zian 

Exhibition Catalogue 

 

חוברת ז׳, תשע"א
 
Issue 7, 2021
 

איורי ברזל לסיפורי יצחק בבל

תערוכת פסלים של אנדריי קומנין 

קטלוג התערוכה 

Andrei Komnin Babel Screen

Exhibition Catalogue