אמנות ומחקר - Art and Research

אמנות ומחקר: פרסומי המרכז לתערוכות אמנות יהודית על שם גרשון ויהודית ליבר
 
Art and Research: Bulletin of the Gershon and Judith Leiber Center for Jewish Art Exhibitions

המחלקה לאמנות יהודית, הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר־אילן

 

הוועדה האקדמית

פרופ' ברכה יניב, אוניברסיטת בר־אילן

ד"ר ולדימיר לווין, המרכז לאמנות יהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד'"ר איליה רודוב, אוניברסיטת בר־אילן

פרופ' דניאל שפרבר, אוניברסיטת בר־אילן

The Department of Jewish Art, The Faculty of Jewish Studies, Bar-Ilan University

 

Academic Committee

Dr. Vladimir Levin, The Hebrew University in Jerusalem

Prof. Daniel Sperber, Bar-Ilan University

Dr. Ilia Rodov, Bar-Ilan University

Prof. Bracha Yaniv, Bar-Ilan University

עורך

ד"ר איליה רודוב

המערכת

מנהלה: גב' רחל הניג

עריכת לשון (אנגלית): ליאור יעקבי

עיצוב והפקה: סטודיו אורגד

Editor

Dr. Ilia Rodov

Editorial Board

Administrator: Ms. Rachel Hanig

English Copy Editor: Leor Jacobi

Design: Orgad Studio

   
חוברת א׳, תשע"ו
 
Issue 1, 2016
 

מן המופשט אל הפשט על ההפשטה הגיאומטרית ביצירתו המאוחרת של מיכאל ארגוב

קטלוג התערוכה

Abstract to Simple: On Geometric Abstraction  in Michael Argov's Later Works

Exhibition Catalogue 

   
חוברת ב׳, תשע"ז
 
Issue 2, 2016
 

אריה ברמץ:  אני מאת עצמי

קטלוג התערוכה 

Arie Barmatz: Me, by Me

Exhibition Catalogue