תעודת הוראה במקביל ללימודי התואר

מעוניינים בתעודת הוראה במקביל לתואר באמנות יהודית?
סטודנטים הלומדים בבר אילן, יכולים להירשם במקביל גם ללימודי תעודת הוראה באמנות יהודית ולסיים את התואר ביחד עם תעודת הוראה. ההצטרפות לתכנית תיעשה בתחילת השנה השנייה של לימודכם במחלקה. במידה והנכם במסלול דו-חוגי, תוכלו להוסיף תעודת הוראה במקצוע הנוסף אותו אתם לומדים. ההרשמה לתעודה תיעשה דרך החוג להכשרת מורים. 
לפרטים על התוכנית וייעוץ בדבר היקף הלימודים, בניית מערכת, תנאי קבלה ורישום יש לפנות למזכירות החוג להכשרת מורים בבית הספר לחינוך: מייל: Teachers.training@mail.biu.ac.il,
טל': 03-5318442 , 03-5317868
https://www.biu.ac.il/field-of-study/tracks/8851

*בחלק מהמסלולים הסטודנט יידרש בהשלמות - אותם יברר בעת ההרשמה.
*החוג להכשרת מורים שומר לעצמו את הזכות לשנות את מבנה הלימודים.