כשהעבר פוגש את ההווה: היסטוריה ואמנות יהודית במוזיאון העכשווי