הליך הרישום למתעניינים.ות בתואר שני - טיפול באמצעות אמנויות, אמנות חזותית ***ההרשמה תפתח מחדש בתשפ"ד, ינואר 2024

הליך הרישום למעוניינים. ות
בתוכנית לתואר שני - טיפול באמצעות אמנויות- אמנות חזותית

ברושור התוכנית

אתר התוכנית ומידע למועמדים

סרטון קצר על התוכנית

בזמן הרישום לתוכנית, יש להעלות מסמכים : גיליון ציונים, אישור זכאות לתואר וצילום ת"ז. 

יש למלא את שאלון התוכנית  

ולאחר מכן אנחנו נזמן לראיון את המועמדים המתאימים 

 

       השיבוץ לראיונות  של המועמדים יעשה ע"י מרכזת התוכנית. נא שריינו את התאריכים ביומנכם

                                                                                           בנוסף במידת הצורך יקבעו ימי ראיונות נוספים.