מלגות ופרסים

פרטים לגבי מלגות לתלמידי המחלקה בתארים השונים יפורסמו בקרוב. אנא פנו לבירור פרטים למזכירות המחלקה   בטלפון: 03-5318413 / 03-5317287  או במייל לכבוד גב' רחל הניג  jewish.studies@mail.biu.ac.il

פרס דינבורג לתלמידי המגמה לאמנות יהודית

המגמה לאמנות יהודית מכריזה על תחרות הרפרטים של תלמידי המסלולים מורחב, ראשי ודו-ראשי
הלומדים בסמינריונים של המגמה בשנת תשע"ד.
לשלושה זוכים בתחרות יוענק פרס דינבורג לחקר האמנות שנוסד בעדיבותם של צאצאי הפסל יוסף 

.( אליעזר דינבורג ז"ל ( 1969-1877

בתחרות השתתפו הרפרטים שהוצגו באחד הסמינריונים של המחלקה במהלך שנת הלימודים תשע"ד. הרפרטים יוגשו לועדת הפרס בצורה של מצגת פאוור-פוינט על גבי תקליטור למזכירות המגמה עד יום כ"ו באייר תשע"ד, 26 במאי, 2014 (כולל).
הזוכים ייתבקשו להציג את הרפרטים שלהם בערב הענקת הפרסים שיתקיים אי"ה בסוף שנת הלימודים.

חברי ועדת הפרס: ד"ר שרה אופנברג, ד"ר מרים ריינר, ד"ר איליה רודוב