ד"ר אליה ברטל

טלפון
דוא"ל
eliya.bar-tal@biu.ac.il
  קורות חיים

  ד"ר אליה ברטל היא מרצה במחלקה לאמנות יהודית באוניברסיטת בר אילן. את התואר הראשון סימה במחלקה לאמנות באוניברסיטת חיפה ואת התואר השני והשלישי סימה באוניברסיטת בר-אילן במחקר המשלב אמנות ספרות ופילוסופיה. מחקריה, הכנסים המאורגנים על ידה וכן תחומי ההוראה שלה מתייחדים בשילוב תחומים המשתייכים למדעי הרוח והחברה. אשר על כן, בפרסומיה ניתן למצוא התייחסויות לפסיכואנליזה, לפילוסופיה לעיצוב לספרות ולאמנות בנשימה אחת. תחום מחקרה העיקרי הוא אמנות ישראלית. בתחום זה היא מעלה מעלה סוגיות המשקפות דילמות בחברה הישראלית ומשתקפות בשפתה התרבותית. בקורסיה אלה נבחנות הסוגיות הבאות: שאלת הדרת הזהות היהודית מהאמנות הישראלית הקאנונית (שנות ה20 עד שנות ה-70) ושיבתה באמצעות הנכחת  הקונפליקטים המתעוררים בחברה הישראלית סביב זהות זו; האמנות הפלסטינית והצגתה כחלק אינטגרלי מן האמנות הישראלית תוך התייחסות לעמדות המבקרות מעשה זה על שום היותו מעשה מנכס וכן חשיפתה של  העמדה האוריינטליסטית (על פי אדוארד סעיד) המשתקפת בייצוגי המזרח באמנות המקומית.   

  מחקר

  אמנות מודרנית

  על  זרמיה השונים.

  התמקדות מיוחדת בתנועות המודרניות שהתהוו ממחצית המאה ה-19 ועד למחצית המאה העשרים. התמחות זו התעצבה בעקבות עבודת הדוקטורט, שהתייחסה לשורשי התנועה האקספרסיוניסטית, ולהתפתחויותיה השונות בעשורים הראשונים של המאה העשרים.

   

   

  אמנות פוסט מודרנית

   

  התמקדות מיוחדת באדריכלות ובאמנות ישראלית הנוצרת בסגנון זה.

  אמנות ישראלית

  על ביטוייה וזרמיה השונים במהלך מאה שנות התהוותה תוך התייחסות נרחבת גם לאמנות הישראלית העכשווית.

  התמקדות מיוחדת בדיאלוג שבין האמנות הישראלית למקורות ההשפעה הבין לאומיים, תוך ניסיון לחקור ולהבין את הדינאמיקה המתקיימת בין מרכז ופרובינציה.

   

  מחקר בין תחומי

  אמנות וספרות:

  חקר הזרמים השונים בהיסטוריה של האמנות, תוך בחינת מקבילותיהם   הספרותיות לצורך עמידה על השווה ועל השונה בין מדיום המתהווה בחלל (אמנות פלסטית)למדיום המתווה בזמן.

   

   

   

  פילוסופיה:

  האסתטיקה ותרומתה להתפתחות שיטות מחקר בתרבות החזותית, וכן אופני השתקפותן של זרמים פילוסופים שונים באומנויות השונות.

   
  קורסים

  אמנות מודרנית ופוסט מודרנית:

   

  • מבוא לאמנות מודרנית.   
  • ריבוי מציאויות בריאליזם של האימפרסיוניזם.
  • מודרניזם ופוסט-מודרניזם באדריכלות.
  • אימפרסיוניזם ואקספרסיוניזם – בין אובייקטיבי לסובייקטיבי במאות ה- 19 ו-20.

   

  פילוסופיה ואמנות:

   

  • אסתטיקה.   
  •  כשניטשה בכה הם ציירו – השפעת ההגות הניטשיאנית על האמנות המודרנית והפוסט מודרנית.
  • חושבים על החושבים על אמנות - שיטות מחקר בתולדות האמנות ושורשיהן באלפיים שנות פילוסופי מערבית.

   

  אמנות ישראלית:

   

  • "אנוכי במזרח וליבי במערב"- זיקתה של האמנות הישראלית לאמנות המודרנית. 
  • אמנות ישראלית – התפתחות כרונולוגית.
  • מודרניזם ופוסט מודרניזם באדריכלות הישראלית.
  • דימויי המזרח באמנות הישראלית.   
  • ספרות ואמנות ישראלית במאה העשרים - דיון משווה. 

   

  אמנות עיצוב ופסיכולוגיה:

   

  • הכל אודות נעליים- נעלים בספרות אמנות קולנוע ומחול משמעותן הפסיכולוגית והפילוסופית. 

   

  פרסומים
  1. ברטל, אליה. "מן המופשט אל הפשט: על ההפשטה הגיאומטרית ביצירתו המאוחרת של מיכאל ארגוב". אמנות ומחקר: פרסומי המרכז לתערוכות אמנות יהודית על שם גרשון ויהודית ליבר 1 (2016): 5-12.
  1. ברטל, אליה. "אישה יפה נעלה נעלה: על הדהודה של הפרשנות הפסיכואנליטית לסינדרלה ונעלה בסרטים 'אישה יפה' ו'תפוס את הכלה'. בתוך: גל ונטורה, אורי ברטל ועינת לידר (עורכים), מחשבות על נעליים, ירושלים, בצלאל- אקדמיה לעיצוב ואמנות ירושלים והוצאת רסלינג, 2014, 334-360.
  1. ברטל, אליה. "המושג מולדת והמולדת כמושג – ציונות מול יהדות בציורי הנוף הישראלי". קשר אמנותי  1 (אפריל 2000): 4-7.
  1. ברטל, אליה. "  'כל העולם במה' – האסתטיקה וזיקתה לחוויה הפלוראליסטית " -  על מניעת אלימות באמצעות התודעה האסתטית". מסכת משפחה 1 (אייר תש"ס): 37-42.
  1. ברטל, אליה. "האישי הוא פוליטי, אך גם הפוליטי הוא אישי". בתוך אבנר בר-חמא  (קטלוג)  אגודת הציירים והפסלים בישראל, תל אביב: קיץ 2000.
  1. ברטל, אליה. "לאה ניקל" בתוך: מרדכי עומר ואלן גינתון (עורכים), המוזיאון מציג את עצמו:אמנות ישראלית מאוסף המוזיאון, תל-אביב, מוזיאון תל-אביב, 2011.
  1. ברטל, אליה. "יאיר גרבוז" בתוך: מרדכי עומר ואלן גינתון (עורכים), המוזיאון מציג את עצמו:אמנות ישראלית מאוסף המוזיאון, תל-אביב, מוזיאון תל-אביב, 2011

   

  1. ברטל, אליה. "עאסם אבו שקרה" בתוך: מרדכי עומר ואלן גינתון (עורכים), המוזיאון מציג את עצמו: אמנות ישראלית מאוסף המוזיאון, תל-אביב, מוזיאון תל-אביב, 2011.

   

   

  1. הרצאות בכנסים מדעיים:

   

  1. מקום הכנס: ירושלים.

  נושא הכנס: הקונגרס העולמי ה- 16 למדעי היהדות.

  נושא ההרצאה: "דיוניסוס משתכר בחברת יהודי הפאות, היתכן?". ביולי 2013

   

  1. מקום הכנס: האקדמיה לאמנות ועיצוב -בצלאל.

  נושא הכנס:  הכנס השנתי של החלקה להיסטוריה ותיאוריה: שקט בבקשה, על שתיקות והשתקות", דצמבר 2012.

  נושא ההרצאה: "כשניטשה שתק - למה הוא התכוון ?".

   

  1. מקום הכנס: אוניברסיטת בר אילן.

  נושא הכנס:  כנס רב תחומי בנושא "שישים שנה למדינת ישראל" במסגרת החוג ללימודי ארץ ישראל, מאי 2009.

  נושא ההרצאה: "קריעות תנ"כיות – אבל פן הארותיו והערותיו בציוריו לסיפורי התנ"ך".

   

  1.  

  June 16-18, 2008

  Lecturer in the International Academic Panel of Ars Judaica: Jewish Presence in Art

  Research Workshop of the Israel Science Foundation: Jewish Art and Worship, Bar Ilan University, Ramat-Gan' ,Israel.

  Lecture:"The Return to Jewish Motifs in Israeli Art".    
   

   

   

   

  1. מקום הכנס: אוניברסיטת תל אביב.

  נושא הכנס:  "מותר 2007 – התרבות החזותית בישראל, דימויים מכוננים", מרץ 2007.

  נושא ההרצאה: "צבר וקוץ בו" – "הצבר בעציץ" של עאסם אבו שקרא כדימוי המכונן מודל מחקרי המאפשר את חדירתו של האמן הפלסטינאי לשיח התרבותי הישראלי.

   

  1. מקום הכנס: אוניברסיטת ת"א – הפקולטה לאמנויות.

  נושא הכנס: אמנות ואומנות , מאי 2001.

  נושא ההרצאה: "אמנות ואומנות – גבולות מיטשטשים"

   

  1. מקום הכנס: אוניברסיטת בר-אילן – המרכז לחקר המגדר.

  נושא הכנס: נשים ממזרח – נשים במזרח ,  מרץ 2002.

  נושא ההרצאה: "ונוס בכפיה – על הנוכחות הנשית מזרחית באמנות הישראלית"

   

  1. מקום הכנס: אוניברסיטת בר-אילן – החוג המשולב ביהדות – המסלול לאמנות יהודית.

  נושא הכנס: כנס העשור להקמת המסלול לאמנות יהודית ,  מאי 2002.

  נושא ההרצאה: "אותיות מצוירות – על נוכחות קונספטואלית ופרספטואלית של אותיות באמנות הישראלית"

   

  1. מקום הכנס: כינוס האגודה לאמנות יהודית, פסח 2001, ירושלים.

  נושא הכנס: נגינה וריקוד באמנות היהודית.

  נושא ההרצאה: "הזעקה כמוסיקה יהודית בספרות ובאמנות הישראלית".

   

  1. מקום הכנס: כינוס האגודה לאמנות יהודית, מאי 2002, ירושלים.

  נושא הכנס: מזרח באמנות יהודית.

  נושא ההרצאה: "המזרח באמנות הישראלית- בעיות במתודה המחקרית".

   

  1. מקום הכנס: המכון ליצירתיות בין-תחומית, מכללת בית ברל.

  נושא הכנס: אמנות כנקודת מפגש בין יהדות, יצירתיות וחינוך. מאי 1999.

  נושא ההרצאה: "השפעת ניטשה על התרבות הארץ ישראלית בשנות העשרים".

   

  1. מקום הכנס: מוזיאון ת"א. (מוזיאון ת"א לאמנות בשיתוף עם כתב העת "מחשבות")

  נושא הכנס: לאן זורם הזמן במדע, פילוסופיה ותרבות. אפריל 1997.

  נושא ההרצאה: "הזמן בספרות ובאמנות האימפרסיוניסטית".

   

   

   

   

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 22/10/2023