ד"ר אייל ברוך

טלפון
דוא"ל
eyal.baruch@biu.ac.il
שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  השכלה:

  • 2007-1999 – תואר שלישי במחלקה ללימודי ארץ-ישראל ואריכאולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. נושא העבודה: "בית המגורים בתקופה הרומית: תרבות חומרית וממצא ארכיאולוגי".
  •  1997-1993 – לימודים לתואר שני במחלקה ללימודי ארץ-ישראל באוניברסיטת בר-אילן (בהצטיינות). נושא התיזה:  "כלכלת ירושלים בתקופה ההרודיאנית (37 לפסה"נ - 70 לסה"נ)".
  • 1992-1989 – לימודים לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן במחלקה ללימודי ארץ-ישראל ובמחלקה לתולדות ישראל (בהצטיינות).

   

  מלגות הצטיינות:

  • תשס"ב-תשס"ד מלגת רוטנשטרייך מטעם הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה.
  • תשס"ה – קרן הזיכרון לתרבות יהודית

   

  עבודות קודמות:

  מכון שכטר למדעי היהדות, לימודי ארץ-ישראל

  מכללת אורות ישראל באלקנה, לימודי ארץ-ישראל

  רשות העתיקות

   

   

  אירגון כנסים מדעיים:

  11.12.1997 חידושים בחקר ירושלים הכנס השלישי, אוניברסיטת בר-אילן

  10.12.1998 חידושים בחקר ירושלים הכנס הרביעי, אוניברסיטת בר-אילן

  23.12.1999 חידושים בחקר ירושלים הכנס החמישי, אוניברסיטת בר-אילן

  7.12.2000 חידושים בחקר ירושלים הכנס השישי, אוניברסיטת בר-אילן

  17.5.2001 ישוב, ציוויליזציה ותרבות, אוניברסיטת בר-אילן

  6.12.2001 חידושים בחקר ירושלים הכנס השביעי, אוניברסיטת בר-אילן

  26.12.2002 חידושים בחקר ירושלים הכנס השמיני, אוניברסיטת בר-אילן

  18.12.2003 – חידושים בחקר ירושלים – הכנס התשיעי, אוניברסיטת בר-אילן

  30.12.2004 – חידושים בחקר ירושלים – הכנס העשירי, אוניברסיטת בר-אילן

  30.3.2006 – חידושים בחקר ירושלים – הכנס האחד עשר, אוניברסיטת בר-אילן

  28.12.06 – חידושים בחקר ירושלים – הכנס השנים-עשר, אוניברסיטת בר-אילן

  8.11.07 – חידושים בחקר ירושלים – הכנס השלושה-עשר, אוניברסיטת בר-אילן

  13.11.08 – חידושים בחקר ירושלים – הכנס הארבעה-עשר, אוניברסיטת בר-אילן

  24.12.09 – חידושים בחקר ירושלים – הכנס החמישה-עשר, אוניברסיטת בר-אילן

  16.12.10 – חידושים בחקר ירושלים – הכנס החמישה-עשר, אוניברסיטת בר-אילן

  14.4.11 – הקונגרס הארכיאולוגי השלושים ושבעה בישראל, אוניברסיטת בר-אילן

  29.12.11 – חידושים בחקר ירושלים – הכנס השבעה-עשר, אוניברסיטת בר-אילן

  27.12.12 – חידושים בחקר ירושלים – הכנס השמונה-עשר, אוניברסיטת בר-אילן

  26.12.13 – חידושים בחקר ירושלים – הכנס התשעה-עשר, אוניברסיטת בר-אילן

  25.12.14 – חידושים בחקר ירושלים – הכנס העשרים, אוניברסיטת בר-אילן

   

  מחקר

   


  • אמנות יהודית בתקופות ההלניסטית, רומית וביזנטית

  • ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית.

  • הלניזציה ורומניזציה של ארץ-ישראל והשתקפותה בתרבות החומרית.

  • שימוש בתחומי מחקר שונים כסוציולוגיה ואנתרופולוגיה להבנת התהליכים התרבותיים ולהבנת התרבות החומרית בתקופה ההלניסטית והרומית.

  • עיסוק בתחום המכונה "ריאליה תלמודית" – בחינת מקורות חז"ל על רקע הממצא הארכיאולוגי.  •  
  •  

   

   

   

  קורסים

  21199-01 – סמינריון: עיצוב בתי כנסת עתיקים

  21757-01 – אמנות הפסיפס בעת העתיקה

  21858-01 – ירושלים בתקופת בית שני: היבטים אמנותיים ואדריכליים

  21844-01 – ציור בעולם העתיק

  21870-01 – עיצוב המרחב הפרטי בתקופה ההלניסטית והרומית

  21143-01 – אדריכלות בעולם היווני והרומי

  21805-01 – אמנות יהודית בעת העתיקה

   

  פרסומים

  מאמרים:

  • "העורף הכלכלי של ירושלים בתקופה ההירודיינית", קתדרה, 89 (תשנ"ט), עמ' 62-41.
  • "כלי עצם בספרות חז"ל ובספרות ההלכה", א' איילון וח' שורק (עורכים), עצם העניין – ממצאים קדומים מעצמות בעלי חיים, תל אביב תשנ"ט, עמ' 76-73.
  • "מעמדם ההלכתי של כלי עצם: מחלוקת בין פרושים, צדוקים וכת מדבר יהודה", על אתר, ח-ט (תשס"א), עמ' 35-21.
  • "מידות הסטיו המלכותי בהר הבית על-פי תיאורו של יוסף בן-מתתיהו", חידושים בחקר ירושלים, דברי הכנס השביעי, רמת- גן תשס"ב, עמ' 157-151.
  • "הצעת שחזור חדשה למבנה הסטיו המלכותי בהר הבית", חידושים בחקר ירושלים, דברי הכנס השמיני, רמת גן תשס"ג, עמ' 57-49.
  • "ט"ו באב: חג עממי בירושלים", חידושים בחקר ירושלים, הקובץ התשיעי, רמת-גן תשס"ד, עמ' 43-35.
  • א' ברוך וז' עמר, "בית הכסא (Latrina) בארץ-ישראל בתקופה הרומי ביזנטית", ירושלים וארץ-ישראל, ב (תשס"ה), עמ' 50-27.
  • א' פאוסט וא' ברוך, "בית הכנסת והקהילה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד: מימון הקמתם ותחזוקתם של בתי הכנסת כמנגנון משווה", קתדרה, 116 (תשס"ה), עמ' 66-49.
  • Eyal Baruch, David Inbar & Joe Uziel, "Area H at Qiryat Ata", Qamma, 1 (2007), pp. 5*-13*.
  • "בית המידות בירושלים: עושר ואידיאולוגיה", חידושים בחקר ירושלים – הקובץ הארבעה עשר, רמת גן תשס"ט, עמ' 201-195.
  • "סביבות ירושלים בתקופת בית שני", י' גפני, ר' רייך וי' שוורץ (עורכים), ספר ירושלים – תקופת הבית השני, ירושלים  (בדפוס)
  • "The Jewish House in the Second Century CE in Light of Rabbinic Sources and Archaeological Remains", J. Schwartz and P. J. Tomson (eds.), Yavne Revisited: The Historical Rabbis and the Rabbis of History, Leiden (in press).

   

  עריכה:

  • א' פאוסט וא' ברוך (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, דברי הכנס השלישי, רמת גן תשנ"ח.
  • א' ברוך (עורך), חידושים בחקר ירושלים, דברי הכנס הרביעי, רמת גן, תשנ"ט
  • א' פאוסט וא' ברוך (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, דברי הכנס החמישי, רמת גן תש"ס.
  • א' מאיר וא' ברוך (עורכים), ישוב, ציוויליזציה ותרבות, רמת-גן תשס"א.
  • א' פאוסט וא' ברוך (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, דברי הכנס השישי, רמת גן תשס"א.
  • א' פאוסט וא' ברוך (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, דברי הכנס השביעי, רמת גן תשס"ב.
  • א' ברוך וא' פאוסט (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, הקובץ השמיני, רמת גן תשס"ג.
  • א' ברוך, ע' ליבנר וא' פאוסט (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, הקובץ התשיעי, רמת גן תשס"ד.
  • א' ברוך וא' פאוסט (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, הקובץ העשירי, רמת גן שס"ה.
  • א' ברוך, צ' גרינהוט וא' פאוסט (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, הקובץ האחד עשר, רמת גן תשס"ו.
  • א' ברוך וא' פאוסט (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, הקובץ השנים-עשר, רמת גן תשס"ז.
  • א' ברוך, א' לוי-רייפר וא' פאוסט  (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, הקובץ השלושה-עשר, רמת גן תשס"ח.
  • א' ברוך, א' לוי-רייפר וא' פאוסט (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, הקובץ הארבעה-עשר, רמת גן תשס"ט.
  • א' ברוך, א' לוי-רייפר וא' פאוסט (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, הקובץ החמישה-עשר, רמת גן תש"ע.
  • א' ברוך, א' לוי-רייפר וא' פאוסט (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, הקובץ השישה-עשר, רמת גן תשע"א.
  • א' ברוך, א' לוי-רייפר וא' פאוסט (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, הקובץ השבעה-עשר, רמת גן תשע"ב.
  • א' ברוך, א' לוי-רייפר וי' לוין (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, הקובץ השמונה-עשר, רמת גן תשע"ג.
  • א' ברוך וא' פאוסט (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, הקובץ התשעה-עשר, רמת גן תשע"ד.
  • א' ברוך, וא' פאוסט (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, הקובץ העשרים, רמת גן תשע"ה

   

   

  הרצאות:

  1.Yavne Revisited: The Historical Rabbis and the Rabbis of History,Bar-Ilan University, "Prepare Yourself in the Vestibule that You May Enter into the (Banquet) Hall (Avot 4:16)': The Jewish House in the Second Century CE in Light of Rabbinic Sources and Archaeological Remains" (5-7 January 2015).

  1. 10th Congress of the European Association of Jewish Studies, Paris, " The Jewish Elite in Jerusalem and Roman Culture: Self Identity in Changing Circumstances as Reflected in a Palatial Complex" (20-24.7.2014).

  3."בחכמה יבנה בית" – בית המגורים: ארכיטקטורה ממצא ופרשנות, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, "תפיסת המרחב בבית בעל חצר מרכזית בארץ-ישראל בתקופה הרומית", (23.1.2014).

  4. הקונגרס הארכיאולוגי הארבעים בישראל, אוניברסיטת חיפה, " אמפורה כמוטיב עיטורי על גבי גלוסקמות – מקור והשפעות" (10.4.2014).

  1. Ars Judaica Conference: Traditional and perspective in History of Jewish Art,  Bar Ilan University. "The Meaning of Amphorae on Ossuaries" (10-13.9.2012).
  2. Aram Thirty Fourth International Conference: The Edomites (Idumeans) and the Nabataeans, The Oriental Institute, University of Oxford. "From Edom to Idumaea: On the Emergence of Province Idumaea" (27-24.7.2012).
  3. יובל לדניאל – עיונים בחיי החברה והתרבות של יהודי ארץ-ישראל ובבל בימי הבית השני, המשנה והתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן. שם ההרצאה: "בית המגורים בארץ-ישראל כמקרה מבחן לחקר החברה היהודית בתקופה הרומית" (5.1.11).
  4. עיונים היסטוריים בחקר החברה והנהגתה בישראל בימי הבית השני המשנה והתלמוד, המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר-אילן. שם ההרצאה: "משמעותו של מקווה הטהרה בחברה היהודית בשלהי הבית השני ובימי המשנה" (8.12.08).
  5. הכנס השנתי ה- 29 של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן. שם ההרצאה: "'בית חצר השותפים' : "לדמותו של בית מגורים ארץ-ישראלי בתקופה הרומית" (4.12.08).
  6. חידושים בחקר ירושלים – הכנס הארבעה עשר, אוניברסיטת בר-אילן. שם ההרצאה: "בית המידות בירושלים: עושר ואידיאולוגיה" (13.11.08).
  7. חידושים בחקר בתי הכנסת – הכנס העשרים וארבע של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל, אוניברסיטת בר-אילן. שם ההרצאה: "בית הכנסת והקהילה היהודית הכפרית בתקופת המשנה והתלמוד: מימון הקמת ותחזוקת בתי הכנסת כמנגנון משווה" (10.6.2004).
  8. הקונגרס הארכיאולוגי העשרים ותשעה בישראל, מכון ואן ליר, ירושלים. שם ההרצאה: "מימון הקמת ותחזוקת בתי כנסת בתקופת המשנה והתלמוד כ'מנגנון משווה'" (בשיתוף אברהם פאוסט) (14.4.03).
  9. "חידושים בחקר ירושלים" – הכנס התשיעי, אוניברסיטת בר-אילן. שם ההרצאה: "ט"ו באב: חג עממי בירושלים" (18.12.2003).
  1. חידושים בחקר ירושלים הכנס השמיני, אוניברסיטת בר-אילן. שם ההרצאה: "הצעת שחזור חדשה למבנה הסטיו המלכותי בהר הבית" (בשיתוף עם יהושע פלג) (26.12.02).
  2. חידושים בחקר ירושלים הכנס השביעי, אוניברסיטת בר-אילן. שם ההרצאה: "מידות הסטיו המלכותי בהר הבית על-פי תיאורו של יוסף בן מתתיהו" (בשיתוף עם יהושע פלג) (6.12.01).
  3. הקונגרס הארכיאולוגי העשרים ושבעה בישראל, אוניברסיטת בר-אילן. שם ההרצאה: "Latrina בארץ ישראל בתקופה הרומית-ביזאנטית" (בשיתוף עם זהר עמר) (3.5.2001).
  4. הכנס העשרים של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל ארץ-ישראל כמוקד עליה לרגל ותיירות, אוניברסיטת בר-אילן. שם ההרצאה: "תאור המסע של אישתורי הפרחי היבטים ותובנות חדשות" (30.5.2000).
  5. כנס השש עשרה של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל, אוניברסיטת בר-אילן. שם ההרצאה: "העורף החקלאי של ירושלים בתקופה ההירודיינית" (5.1996).

  תאריך עדכון אחרון : 22/10/2023