פתיחת התערוכה: אפרוח, היכן ביתך? רבן וקיפניס על גלות וציונות בגרמניה בשנות העשרים של המאה העשרים