פתיחת התערוכה ”אימהות בצל השואה בראי האמנות הנשית“