ההרשמה לתואר ראשון, שני ושלישי באמנות יהודית, בעיצומה, מלגות למתאימים** - לחצו למידע נוסף

תואר ראשון באמנות יהודית 

תואר שני באמנות יהודית 

תואר שלישי באמנות יהודית 

לפרטים נוספים, פנו למזכירות המחלקה לאמנות יהודית:

03-5318413 טלפון, 052-2680798 נייד Jewish.Studies@biu.ac.il