אירועי 'בימת הדיקן' למחשבה בת ימינו: שיחות על מפגש בין יהדות ותרבות - סדרת הרצאות