מרחב יצירתי לנפש - הזמנה ליצור לבד וביחד כחלק מקהילת בר-אילן