דמויות תנ"כיות באמנות המוסלמית בהודו - ד"ר איליה רודוב