דמות החסיד באמנות, בתיאטרון ובקולנוע - ד"ר שרה אופנברג