פתיחת תערוכה ארצית של בוגרי מגמות האמנות בחינוך הדתית