סגל אקדמי

Head of the Department

Personal website on Academia
Prof. Mirjam Rajner +972-3-5318413

Post-Doctoral Fellows

Personal website on Academia
Dr. Leor Jacobi
Prof. Alexei Sivertsev

Ars Judaica Editors

Personal website on Academia
Prof. Mirjam Rajner +972-3-5318413
biu.academia.edu/IliaRodov Prof. Ilia Rodov 035318413

Faculty

Personal website on Academia
Dr. Eliya Bartal 035318413
Eyal Baruch Dr. Eyal Baruch 035318413
Dr. Zvi Orgad 03-5318413
Dr. Mor Presiado 035318413
Prof. Mirjam Rajner +972-3-5318413
biu.academia.edu/IliaRodov Prof. Ilia Rodov 035318413

Emeriti

Personal website on Academia
Prof. Bracha Yaniv

Retired

Personal website on Academia
Dr. Shulamit Laderman 035318413