מערכת שעות תש"פ

שעות / ימים

יום א'

יום ב

יום ג'

יום ד'

יום ה'

10 – 8

 

 

21-175-01                                                                

סינדרלה: על נעלים באמנות                   2  – 0            

ד"ר אליה ברטל

 

21-401-01

 2 - 0        Art, Culture, and   Hasidism

פרופ' מאיה בלקירסקי קאץ

הקורס יינתן באנגלית

 

21-232-01 (חלופה לקורס 21703)

מבוא לאמנות כללית – אמנות                    2– 0                   

אירופאית בתקופת הרנסנס   - חובה

ד"ר איליה רודוב

--------------------------------------------------

21-234-01 (חלופה לקורס 21782)

מציאות ואשליה: אמנות אירופאית           0 –2           

במאות ה-17 וה-18 - חובה

ד"ר איליה רודוב

 

 

 

12- 10

21-200-01 – הרצאה

21-201-01– סמינריון

טראומה, מלחמה, מחלה וזקנה:              2 - 2                                                                       

הגוף הסובל באמנות המודרנית והעכשווית      

השישים והשבעים                                         

ד"ר מור פרסיאדו

 

21-867-01

שאלת הזהות היהודית באמנות                    0 – 2                 

המאה ה-20      

חובה לתלמידי מורחב ותעודת הוראה

ד"ר מרים ריינר

21-707-01

מבוא לניתוח יצירות  - חובה                     2 - 2                               

ד"ר מור פרסיאדו

21-870-01  

עיצוב המרחב הפרטי בתקופה                  2 – 0                                        

ההלניסטית  והרומית     

ד"ר אייל ברוך

---------------------------------------------

21-844-01

ציור בעולם העתיק                                    0  – 2              

ד"ר אייל ברוך

21-238-01                    

הכרת חומרים: עיסת נייר                   4  – 0

סדנה                                                            

ד"ר צבי אורגד

דו שבועי, עד השעה 13.30

1 נ"ז

----------------------------------------------

21-239-01   

 הכרת חומרים: עיצוב אריזות            0 – 4

סדנה                                                              

ד"ר צבי אורגד

דו שבועי, עד השעה 13.30

1 נ"ז

12-14

 

21-746-01

מבוא לאמנות יהודית –  העת העתיקה          2– 0             

וימי הביניים- חובה

ד"ר איליה רודוב

----------------------------------------

21-747-01

מבוא לאמנות יהודית –  ציור ופיסול            0 – 2             במאה ה- 19 וראשית ה-20 - חובה

ד"ר מרים ריינר

21-830-01

אנוכי במזרח וליבי במערב  מקומיות        2 – 0

ובינלאומיות באמנות הישראלית               

ד"ר אליה ברטל

-------------------------------------------  

21-081-01

Michelangelo and His Times         0 – 2          

פרופ' מאיה בלקירסקי קאץ

הקורס ינתן באנגלית

21-956-01     

אסכולת פריז ואמנים יהודים,                   2 - 0

 1941-1905 

ד"ר מרים ריינר

___________________________

 

21-814-01

כשניטשה בכה הם ציירו : ניטשה, פרויד  0 – 2                        

והאמנות המודרנית

ד"ר אליה ברטל

 

16- 14

 

 

21-036-01 – הרצאה

21-037-01 - סמינריון

אוריינטליזם באמנות מודרנית                     2  – 2                                                  

ד"ר מרים ריינר

 

 

 

 

21-706-01

מקורות ועיבוד מידע בתולדות האמנות     2– 0       

חובה

ד"ר איליה רודוב

------------------------------------------

21-080-01

העיר באמנות המודרנית                             0–2                                                     

ד"ר מור פרסיאדו

21-084-01

Soviet Jewish Art and the East          2   - 0            

פרופ' מאיה בלקירסקי קאץ

הקורס יינתן באנגלית

----------------------------------------------

21-822-01

אמנות בבתי כנסת:                                   0-  2                   

אדריכלות ועיצוב פנים - חובה

ד"ר איליה רודוב

21-240-01

הכרת חומרים: ציור בצבע בעקבות  4   –  4

 גדולי הציירים

סדנה                                                 

ד"ר צבי אורגד

דו שבועי, עד השעה 17.30

2 נ"ז

 

 16-18

 

 

21-701-01

מבוא לאמנות כללית- העת העתיקה          2 - 0       

וימי הביניים - חובה

ד"ר איליה רודוב

-------------------------------------

21-704-01

מבוא לאמנות כללית –  מודרנית  -           0 – 2     

חובה

ד"ר מרים ריינר

21-994-01 – תואר ראשון

21-996-01 – תואר שלישי א'

21-997-01 – תואר שלישי ב'

סמינר מחלקתי                                  2 - 2                                   חיפוש זהויות בתרבות החזותית

חובה לתלמידי תואר שלישי ותואר ראשון מורחב

מרצי המחלקה, דוקטורנטים ואורחים

דו שבועי

 

קורסים מתוקשבים  וקורס

mooc

21-900-01 - חלוצות האמנות הפמיניסטית: הסיפור של האמניות היהודיות, ד"ר מור פרסיאדו, סמסטר ב', 1 נ"ז,  (MOOC)

21-407-01 - משפט דרייפוס – היבטים חזותיים  ותקשורתיים,  פרופ' מאיה בלקירסקי קאץ, סמסטר א', 1  נ"ז                  

21-403-01 -  יהודים וסרטים מצוירים בברית המועצות,   ,  פרופ' מאיה בלקירסקי קאץ, סמסטר א', 1  נ"ז      

21-406-01 – The Museum: Form of Art or Judaism , הקורס יינתן, פרופ' מאיה     בלקירסקי – קאץ, סמסטר ב', 1 נ"ז

21-082-01 – האמנות והנהורות   1751 -  1865  פרופ' מאיה   בלקירסקי – קאץ,  סמסטר א',  1 נ"ז

21-083-01 – הומרוס- אמנות, ארכיטקטורה והיסטוריה: מההלניזם ועד למודרניזם, סמסטר ב' 1 נ"ז

כל סטודנט/ית במחלקה הלומד/ת באחד ממסלולי הלימוד חייב להשתתף במהלך התואר בסיורים בהיקף של:  מורחב -  6 סיורים דו ראש מובנה ודו ראשי לא מובנה -  5 סיורים למי שלומד דו ראשי ותעודת הוראה 6 סיורים

משני (למי שהחל לפני שנת הלימודים תשע"ז) – 3 סיורים משני ותעודת הוראה 4 סיורים